ประเภทต่างๆของฮีตเตอร์

เป็นที่ทราบกันดีว่าฮีตเตอร์ (Heater) นั้นเป็นอุปกรณ์เพื่อก่อให้เกิดความร้อน และมักใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม หรือการผลิตชิ้นส่วนในระดับของอุตสาหกรรม ทำให้ฮิตเตอร์นั้นมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามการใช้งาน โดยฮีตเตอร์ (Heater) นั้นสามารถแบ่งออกหลายประเภทตามการใช้งาน ดังต่อไปนี้ ฮีตเตอร์ต้มน้ำยาเคมี ใช้สำหรับอุ่นหรือต้มของเหลว รวมถึงสามารถใช้ต้มของที่มีความข้นเหนียว ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ (Hot runner Heater) เหมาะสำหรับใช้งานในงานอุตสาหกรรมพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติกและฝาพลาสติก โดยสามารถกำหนดขนาดตามความต้องการได้เพราะสามารถนำไปดัดแปลงเป็นรูปทรงต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน เซรามิคฮีตเตอร์ (Ceramic Band Heater) เหมาะสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก งานแม่พิมพ์ หรืออุตสาหกรรมผลิตยางที่ต้องการใช้อุณหภูมิสูงและใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge heater) เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้ในการอุ่น และให้ความร้อนเช่นแม่พิมพ์ ชิ้นงานเหล็ก หัวพ่นกาว เครื่องพิมพ์ทองหรือเครื่องรีดถุงพลาสติก ฮีตเตอร์จุ่ม-ฮีตเตอร์ต้มน้ำ (Immersion Heater) เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนกับของเหลวเช่นต้มน้ำ หรือ อุ่นน้ำมัน อุ่นกาวยางมะตอย ฮีตเตอร์อินฟาเรด (Infrared Heater) ฮีตเตอร์ที่ใช้ส่งผ่านความร้อนแบบแผ่รังสี เป็นฮีตเตอร์แบบประหยัดไฟ เหมาะสำหรับนำมาใช้ในงานอบแห้งต่าง ๆ เช่น อบสี, แลคเกอร์,… Continue Reading ประเภทต่างๆของฮีตเตอร์