หลังจากรู้จักพร้อมด้วยศึกษาเล่าเรียนเนื่องด้วยส่วนประกอบของผนังฉนวนห้องเย็นมาทราบมากขึ้นกันเหนือชั้นกว่า

ประเภทผิวแผ่นของผนังฉนวนห้องเย็น มีทั้งที่แผ่นเรียบ เหมาะสำหรับที่ตั้งที่ประสงค์ความสะอาดสะอ้านสูง และเรียบสละสลวย แผ่นรีดลอนมาตรฐาน ช่วยเพิ่มความเข้มแข็ง เหมาะกับห้องเย็นที่มีความสูงยิ่งกว่า 3 เมตร ฉนวนโพลีสไตรีนห้องเย็น คุณลักษณะเด่น คุ้มกันความร้อน-เย็นได้ดิบได้ดี เนื่องมาจากกำแพง PS มีคุณลักษณะค่าพาความร้อน  ความหนาแน่นสูง PS มีความหนาแน่น มิลุกลามไฟ โฟม PS ชนิด F-Grade มีส่วนประกอบของ Flame Retardant Additive ซึ่งมีสารเคมีที่อาจจะต้านทานการลุกลามไฟ ซึ่งเปลวเพลิงจะดับเองเมื่อบ่อเกิดไฟดับลง ความหนักเบา โฟม PS จะมีน้ำหนักต่ำกว่าฉนวนชนิดอื่นๆ ที่นิยมใช้เข้ากับห้องเย็น เป็นเหตุให้รูปร่างรากฐานของอาคารรองรับความหนักเบาบางเบา สบายในการจัดตั้งและรื้อ เว้นแต่ว่าจะใช้โฟม PS สำหรับห้องเย็นแล้ว ยังนิยมนำไปใช้หลากหลายแบบเช่น ตั้งเป็นหลังคากันความร้อน จัดตั้งเป็นผนังกันความร้อนเพื่อบ้านสำเร็จรูป ใช้ทำเรือนคลังเก็บของของซื้อของขาย ลดวิธีการ ระยะเวลาดำเนินงานและลดทุนแผน เมื่อเทียบเคียงการก่อสร้างกำแพงเรือนโดยใช้โฟม PS เปรียบเทียบฝาผนังคอนกรีต กำแพงโฟม PS มีมูลค่าต่อตารางเมตรถูกกว่า จัดตั้งได้เร็วกว่า และมีคุณลักษณะกันความร้อนจากภายนอกได้ดิบได้ดี ถนอมพลังงาน โฟม… Continue Reading หลังจากรู้จักพร้อมด้วยศึกษาเล่าเรียนเนื่องด้วยส่วนประกอบของผนังฉนวนห้องเย็นมาทราบมากขึ้นกันเหนือชั้นกว่า